Organisation

SJTU Steering Committee

Director

Members

 • CHEN Fangruo
  PENG Yinghong
  ZHAO Xiuju
 • CHENG Jiaojie
  WANG Guangyan
  ZHAO Zhen
 • JIANG Wenning
  WANG Yaguang
 • LUO Peng
  WU Jiannan